Vi på SPVAB

Kent Emtelin
VD/Grundare
kent@spvab.se

Ulf Emtelin
Delägare
Servicetekniker/OVK
uffe@spvab.se

Erik Emtelin
Delägare
Kyltekniker/OVK
erik@spvab.se

..i gott samarbete med 15 st medarbetare!