Debiteringsinformation

Vi utgår ifrån företagets lokaler och timdebiterar resa med bil och tekniker tills arbete är klart med återresa till företaget