GDPR

Om du är en kund hos SPVAB så sparar vi dina uppgifter under hela garantitiden/serviceavtalstiden för att kunna följa avtalet mellan er som kund och SPVAB.

Om du skickat in en offertförfrågan, bokat service eller kontaktat oss i annat ärende så sparas dina uppgifter i upp till 6 månader. Detta för att vi skall skall kunna följa upp att du fått hjälp på bästa sätt.

Vi lämnar aldrig ut Era uppgifter till någon annan part utan Ert samtycke.